SET ZIPPO FARMALL

SET ZIPPO FARMALL Farmall là một tên mô hình và sau đó là một thương hiệu cho máy kéo sản xuất bởi công ty American International Harvester(IH). Tên Farmall thường được trình bày như McCormick-Deering Farmall và…

Continue Reading
Close Menu
×

Cart