phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

2023 Zippo Asia Sales Meeting – Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 – Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải

Rất may mắn thì Bật Lửa RIO có cơ hội được trực tiếp Tham quan Nhà máy trang trí Zippo Taicang. Tham quan trung tâm sáng tạo Zippo tại Thượng Hải, tìm hiểu về thiết kế, trang trí và hoạt động kinh doanh Zippo tại Trung Quốc. Được gặp gỡ với các đại lý Zippo từ nhiều quốc gia Châu Á, đây có thể nói là một chuyến đi trải nghiệm rất nhiều kiến thức quý báu mà RIO có được ♥️ Đây là một số hình ảnh trong suốt chuyến đi mà RIO ghi lại, mọi người cùng trải nghiệm nhé.

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 1

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 2

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 4

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 5

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 6

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 7

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 8

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 9

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 10

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 11

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 12

2023 Zippo Asia Sales Meeting - Hội Nghị Khách Hàng Zippo Châu Á 2023 - Tham quan nhà máy trang trí và Trung tâm Sáng tạo Zippo tại Thượng Hải 13

Đánh giá