ZIPPO 2019 COLLECTION
0 comment BATLUARIO

2019 ZIPPO COLLECTION

Zippo USA đã công bố các mẫu Zippo New 2019 – Được thiết kế ra mắt vào năm 2019 tại Catalog đính kèm hình ảnh và mã số sản phẩm.
Click ảnh để xem các sản phẩm NEW 2019 nhé Khách. [ Hàng NEW 2019 chưa về nhé ]
Các mẫu còn lại hiện có sẵn tại batluario.vn lâu rồi nha. Chỉ việc chọn mẫu và đặt hàng thôi ạ. Mọi việc cứ để RIO’s Shop lo 💋

ZIPPO 2019 COLLECTION 1

ZIPPO 2019 COLLECTION 2

ZIPPO 2019 COLLECTION 3
Mẫu Zippo Collectible Of The Year 2019 – ZIPPO COTY 2019 – MOON LANDING – phiên bản Zippo đặc biệt giới hạn Limited đáng mong chờ của năm 2019
ZIPPO 2019 COLLECTION 4
Các mẫu Zippo NEW 2019 ; Zippo 29901, Zippo 29902, Zippo 29903
ZIPPO 2019 COLLECTION 5
Mẫu Zippo NEW 2019 ; Zippo 29900
ZIPPO 2019 COLLECTION 6
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29838, Zippo 29857, Zippo 29872

ZIPPO 2019 COLLECTION 7

ZIPPO 2019 COLLECTION 8

ZIPPO 2019 COLLECTION 9
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29727, Zippo 29730
ZIPPO 2019 COLLECTION 10
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29878, Zippo 29879
ZIPPO 2019 COLLECTION 11
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29870, Zippo 29874, Zippo 29875, Zippo 29897
ZIPPO 2019 COLLECTION 12
Các mẫu Zippo Realtree NEW 2019 : Zippo 29896, Zippo 29893
ZIPPO 2019 COLLECTION 13
Các mẫu Zippo SÓI NEW 2019 : Zippo 29864
ZIPPO 2019 COLLECTION 14
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29821
ZIPPO 2019 COLLECTION 15
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29840, Zippo 29837, Zippo 29839, Zippo 29884, Zippo 29889

ZIPPO 2019 COLLECTION 16

ZIPPO 2019 COLLECTION 17

ZIPPO 2019 COLLECTION 18

ZIPPO 2019 COLLECTION 19
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29856, Zippo 29858, Zippo 29855, Zippo 29883

ZIPPO 2019 COLLECTION 20

ZIPPO 2019 COLLECTION 69
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29865
ZIPPO 2019 COLLECTION 22
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29871, Zippo 29863
ZIPPO 2019 COLLECTION 23
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29877, Zippo 29854
ZIPPO 2019 COLLECTION 24
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29894, Zippo 29895
ZIPPO 2019 COLLECTION 25
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29754, Zippo 29781
ZIPPO 2019 COLLECTION 26
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29881
ZIPPO 2019 COLLECTION 27
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29836, Zippo 29866, Zippo 29828, Zippo 29859
ZIPPO 2019 COLLECTION 28
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29780, Zippo 29770
ZIPPO 2019 COLLECTION 29
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29775

ZIPPO 2019 COLLECTION 30

ZIPPO 2019 COLLECTION 31
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29827, Zippo 29885

ZIPPO 2019 COLLECTION 32

ZIPPO 2019 COLLECTION 33

ZIPPO 2019 COLLECTION 34
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29755
ZIPPO 2019 COLLECTION 35
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29757
ZIPPO 2019 COLLECTION 36
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29882

ZIPPO 2019 COLLECTION 37

ZIPPO 2019 COLLECTION 38
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29887, Zippo 29761
ZIPPO 2019 COLLECTION 39
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29765, Zippo 29890, Zippo 29886
ZIPPO 2019 COLLECTION 40
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29769, Zippo 29873
ZIPPO 2019 COLLECTION 41
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29876, Zippo 29708
ZIPPO 2019 COLLECTION 42
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29891, Zippo 29785, Zippo 29786

ZIPPO 2019 COLLECTION 43

ZIPPO 2019 COLLECTION 44
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29823, Zippo 29824
ZIPPO 2019 COLLECTION 45
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29723, Zippo 29724, Zippo 29725, Zippo 29722, Zippo 29734
ZIPPO 2019 COLLECTION 46
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29899

ZIPPO 2019 COLLECTION 47

ZIPPO 2019 COLLECTION 48

ZIPPO 2019 COLLECTION 49

ZIPPO 2019 COLLECTION 50

ZIPPO 2019 COLLECTION 51
Các mẫu Zippo NEW 2019 : Zippo 29830

ZIPPO 2019 COLLECTION 52

ZIPPO 2019 COLLECTION 53

ZIPPO 2019 COLLECTION 54

ZIPPO 2019 COLLECTION 55

ZIPPO 2019 COLLECTION 56

ZIPPO 2019 COLLECTION 57

ZIPPO 2019 COLLECTION 58

ZIPPO 2019 COLLECTION 59

ZIPPO 2019 COLLECTION 60

ZIPPO 2019 COLLECTION 61

ZIPPO 2019 COLLECTION 61

ZIPPO 2019 COLLECTION 63

ZIPPO 2019 COLLECTION 64

ZIPPO 2019 COLLECTION 65

ZIPPO 2019 COLLECTION 66

ZIPPO 2019 COLLECTION 67

ZIPPO 2019 COLLECTION 68

 

 

 

 

 

Leave a Comment

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815