phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

Nguyên loạt Zippo giai đoạn 1970S.

Nguyên loạt Zippo giai đoạn 1970S cho các tình yêu của Dụng lựa chọn, Mẫu và giá sẽ được update theo từng sản phẩm ở CỔ – XƯA – LA MÃ nha AE.

Video:

 

Đánh giá