Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối

12.500.000

– Bật lửa trong tình trạng đã qua sử dụng
– Sử dụng ruột thép 1950s
– Sản xuất giai đoạn 1940s
– Bản lề 3 chấu
– Chất liệu bạc 900
– Emblem bạc khối
– Vỏ rất dày và nặng
– Cây này chỉ gõ búa mặt sau khác với những cây gõ búa 6 mặt thường gặp

MUA NHANH

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối
Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 1

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 2

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 3

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 4

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 5

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 6

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 7

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 8

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 9

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 10

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 11

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 12

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 13

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 14

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 15

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 16

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 17

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 18

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 19

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 20

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 21

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 22

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 23

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 24

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 25

Bạc Khối Guatemala 1940s – Sterling Silver 900 – Emblem Bạc Khối 26

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP