HIẾM – SOLID COPPER 1969 – ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 – ZIPPO KENNECOTT

20.000.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1969
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN KHỐI
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

 

Hết hàng

HIẾM – SOLID COPPER 1969 – ZIPPO KENNECOTT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1969
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN KHỐI
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

HIẾM – SOLID COPPER 1969 - ZIPPO KENNECOTT

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP