Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối

Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối

4.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
  • KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1977
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TRƠN 2 MẶT
  • BẢN ĐỒNG NGUYÊN KHỐI GIAI ĐOẠN NÀY RẤT KHÓ TÌM GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối

Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass - Đồng Nguyên Khối
Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối
Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass - Đồng Nguyên Khối 4
Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối 4
Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass - Đồng Nguyên Khối 3
Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối 3
Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass - Đồng Nguyên Khối 2
Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối 2
Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass - Đồng Nguyên Khối 1
Hiếm – Zippo Xưa 1977 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối 1
0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP