phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO 1932-1992 – CAMEL – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

1.750.000

ZIPPO 1932-1992 – CAMEL – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1992
  • MỘC ĐÁY 1932-1992
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL

Hết hàng