Zippo 1940s – Bạc Khối Guatemala – Sterling Silver 900 – Emblem Vàng Khối

Zippo 1940s – Bạc Khối Guatemala – Sterling Silver 900 – Emblem Vàng Khối

16.500.000

– Bật lửa trong tình trạng đã qua sử dụng

– Sử dụng ruột thép 1942-1945

– Sản xuất giai đoạn 1940s

– Bản lề 3 chấu

– Chất liệu bạc 900

– Emblem vàng khối

– Gõ búa 6 mặt đặc trưng của dòng Guatemala

MUA NHANH

Zippo 1940s – Bạc Khối Guatemala – Sterling Silver 900 – Emblem Vàng Khối

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 10

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 9

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 8

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 7

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 6

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 5

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 4

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 3

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 2

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 1

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP