Zippo 1940s – Bạc Khối Guatemala – Sterling Silver 900 – Emblem Vàng Khối

Zippo 1940s – Bạc Khối Guatemala – Sterling Silver 900 – Emblem Vàng Khối

16.500.000

– Bật lửa trong tình trạng đã qua sử dụng

– Sử dụng ruột thép 1942-1945

– Sản xuất giai đoạn 1940s

– Bản lề 3 chấu

– Chất liệu bạc 900

– Emblem vàng khối

– Gõ búa 6 mặt đặc trưng của dòng Guatemala

MUA NHANH

Zippo 1940s – Bạc Khối Guatemala – Sterling Silver 900 – Emblem Vàng Khối
Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 15

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 16

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 17

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 18

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 19

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 20

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 21

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 22

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 23

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 24

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 25

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 26

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 27

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 28

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 29

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 30

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 31

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 32

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 33

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 34

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 35

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 36

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 37

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 10

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 9

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 8

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 7

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 6

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 5

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 4

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 3

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 2

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối 1

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 - Emblem Vàng Khối

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP