Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 – Guatemala – Emblem Bạc Khối

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 – Guatemala – Emblem Bạc Khối

12.500.000

– Bật lửa trong tình trạng đã qua sử dụng
– Sử dụng ruột Nickel
– Sản xuất giai đoạn 1940s
– Bản lề 3 chấu
– Chất liệu bạc 900
– Emblem bạc khối
– Được Design thêm 2 emblem ( có thể là vàng khối ) đính đá
– Gõ búa 6 mặt đặc trưng của dòng Guatemala

MUA NHANH

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 – Guatemala – Emblem Bạc Khối
Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 1

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 5

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 4

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 3

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 2

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 1

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 6

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 14

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 13

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 12

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 11

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 10

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 9

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 8

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 7

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 15

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 23

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 22

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 21

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 20

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 19

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 18

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 17

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 16

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 24

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 32

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 31

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 30

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 29

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 28

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 27

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 26

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 25

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 33

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 41

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 40

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 39

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 38

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 37

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 36

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 35

Zippo 1940s – Bạc Khối Sterling Silver 900 - Guatemala – Emblem Bạc Khối 34

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP