ZIPPO 1983 – STAMLER

ZIPPO 1983 – STAMLER

1.600.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1983
  • RUỘT 2 MẶT CHỮ
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

Hết hàng

ZIPPO 1983 – STAMLER

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1983
  • RUỘT 2 MẶT CHỮ
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO 1983 - STAMLER 1

ZIPPO 1983 - STAMLER 2

ZIPPO 1983 - STAMLER 3

ZIPPO 1983 - STAMLER 4

ZIPPO 1983 - STAMLER 5

ZIPPO 1983 - STAMLER 6

ZIPPO 1983 - STAMLER 7

ZIPPO 1983 - STAMLER 8

ZIPPO 1983 - STAMLER 9

ZIPPO 1983 - STAMLER

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP