ZIPPO 1991 – MARLBORO LONGHORNS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO 1991 – MARLBORO LONGHORNS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

3.500.000

ZIPPO 1991 – MARLBORO LONGHORNS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1991
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
  • NẮP KHÔNG KHẮC TÊN – HIẾM HƠN SO VỚI PHẦN LỚN DÒNG NÀY ĐỀU KHẮC TÊN TRÊN NẮP

Hết hàng

ZIPPO 1991 – MARLBORO LONGHORNS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1991
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
  • NẮP KHÔNG KHẮC TÊN – HIẾM HƠN SO VỚI PHẦN LỚN DÒNG NÀY ĐỀU KHẮC TÊN TRÊN NẮP

zippo 1991 marlboro longhorns đồng nguyên khối 1

zippo 1991 marlboro longhorns đồng nguyên khối 2

zippo 1991 marlboro longhorns đồng nguyên khối 3

zippo 1991 marlboro longhorns đồng nguyên khối 4

zippo 1991 marlboro longhorns đồng nguyên khối 5

zippo 1991 marlboro longhorns đồng nguyên khối 6

zippo 1991 marlboro longhorns đồng nguyên khối 7

zippo 1991 marlboro longhorns đồng nguyên khối 9

zippo 1991 marlboro longhorns đồng nguyên khối 10

zippo 1991 marlboro longhorns đồng nguyên khối 11

zippo 1991 marlboro longhorns đồng nguyên khối 12

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP