Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt – Zippo 254B.TMTHD

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt – Zippo 254B.TMTHD

1.170.000

Zippo khắc công nghệ Laser 4 mặt

Có thể khắc cùng họa tiết này trên các nền Zippo khác nhau

Có thể khắc 1 mặt hoặc 4 mặt

Giá tiền thay đổi theo mặt khắc

MUA NHANH

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt – Zippo 254B.TMTHD

 
Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 18

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 17

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 16

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 15

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 14

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 13

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 12

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 11

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 10

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 9

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 8

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 7

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 6

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 5

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 4

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 3

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD 1

Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt - Zippo 254B.TMTHD
Zippo 254B Khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ 4 Mặt – Zippo 254B.TMTHD

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP