ZIPPO 80TH ANNIVERSARY – EMPLOYEE 1932-2012 – WILLARD BUNCE

ZIPPO 80TH ANNIVERSARY – EMPLOYEE 1932-2012 – WILLARD BUNCE

2.200.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2012
  • RUỘT TRÙNG THÁNG NĂM
  • KỈ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP ZIPPO , BẢN DÀNH CHO NHÂN VIÊN

 

Hết hàng

ZIPPO 80TH ANNIVERSARY – EMPLOYEE 1932-2012 – WILLARD BUNCE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2012
  • RUỘT TRÙNG THÁNG NĂM
  • KỈ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP ZIPPO , BẢN DÀNH CHO NHÂN VIÊN

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP