Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài 5 Mặt – Zippo 169.CHIEUTAI

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài 5 Mặt – Zippo 169.CHIEUTAI

1.290.000

Zippo khắc Kỳ Lân ngậm tiền vàng chiêu tài, hoa văn full 5 mặt.

Khắc trên Zipo vỏ dày Armor đồng vàng bóng dày hơn 1.5 lần so với dòng tiêu chuẩn, cảm giác chắc chắn, cầm nặng tay hơn.

Có thể khắc trên các nền vỏ Zippo khác nhau

Khắc 1 mặt hoặc 5 mặt tùy sở thích.

MUA NHANH

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài – Zippo 169.CHIEUTAI

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 12

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 11

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 10

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 9

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 8

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 7

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 6

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 5

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 4

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 3

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 2

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI 1

Zippo Armor 169 Khắc Kỳ Lân Ngậm Tiền Vàng Chiêu Tài - Zippo 169.CHIEUTAI

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP