ZIPPO Car

ZIPPO Car

2.800.000

Hết hàng

ZIPPO Car

ZIPPO Car ( 1 trong các Zippo thuộc bộ Sculpture matte )
✅ Máy trong tình trạng NEW FULL BOX
✅ Vỏ ruột trùng

zippo car 1 trong các zippo thuộc bộ sculpture matte 7

zippo car 1 trong các zippo thuộc bộ sculpture matte 3

zippo car 1 trong các zippo thuộc bộ sculpture matte 1

zippo car 1 trong các zippo thuộc bộ sculpture matte 4

zippo car 1 trong các zippo thuộc bộ sculpture matte 5

zippo car 1 trong các zippo thuộc bộ sculpture matte 6

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP