Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối

6.500.000

– Zippo trong tình trạng sử dụng rất ít
– Có trầy xước nhẹ
– Nguyên hộp
– Sản xuất năm 1982
– Mộc đáy 1932-1982
– Ruột vàng mỡ gà 2 mặt chữ trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Chủ đề Kỉ niệm 50 năm thành lập và phát triển hãng Zippo
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối
Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 1

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 2

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 3

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 4

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 6

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 5

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 7

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 8

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 9

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 10

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 11

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 12

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 14

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 15

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 15

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 16

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 17

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 18

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 19

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 20

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 21

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 23

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 22

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 24

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 25

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 26

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary – Đồng Nguyên Khối 27

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP