Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS

2.000.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Còn đẹp
– Sản xuất năm 1992
– Mộc đáy 1932 – 1992
– Ruột mờ trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Nắp khắc : SJS
– Chủ đề thuốc lá Camel

MUA NHANH

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS
Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 1

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 2

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 3

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 4

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 5

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 6

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 7

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 8

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 9

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 10

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 11

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 12

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 13

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 14

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo – SJS 15

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP