ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

2.100.000

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – NGUYÊN HỘP
  • LÊN MÀU THEO THỜI GIAN
  • SẢN XUẤT NĂM 1992
  • MỘC ĐÁY 1932 – 1992
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – NGUYÊN HỘP
  • LÊN MÀU THEO THỜI GIAN
  • SẢN XUẤT NĂM 1992
  • MỘC ĐÁY 1932 – 1992
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 2

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 6

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 7

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 8

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – MARLBORO – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP