ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – SAN FRANCISCO

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – SAN FRANCISCO

1.800.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • Ố VÀI VẾT DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1992
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1992
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ SAN FRANCISCO – 1 QUẬN THUỘC BẮC CALIFONIA – HOA KỲ

 

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – SAN FRANCISCO

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • Ố VÀI VẾT DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1992
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1992
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ SAN FRANCISCO – 1 QUẬN THUỘC BẮC CALIFONIA – HOA KỲ

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP