ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997

2.500.000

Hết hàng

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997
– DÒNG VENETIAN – HOA VĂN CỦA Ý – MỘT TRONG NHỮNG DÒNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT
– MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
– SẢN XUẤT 1997

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997 1

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997 2

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997 2

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997 3

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997 4

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997 6

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997 6

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997 7

ZIPPO HIẾM – VENETIAN SLIM ROSE GOLD 1997 7

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP