ZIPPO LA MÃ 1988 – REPLICA 1937 – MARK

ZIPPO LA MÃ 1988 – REPLICA 1937 – MARK

1.350.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1988
  • RUỘT 1989
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1988 – REPLICA 1937 – MARK

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1988
  • RUỘT 1989
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO LA MÃ 1988 - REPLICA 1937 - MARK

ZIPPO LA MÃ 1988 - REPLICA 1937 - MARK

ZIPPO LA MÃ 1988 - REPLICA 1937 - MARK

ZIPPO LA MÃ 1988 - REPLICA 1937 - MARK

ZIPPO LA MÃ 1988 - REPLICA 1937 - MARK

ZIPPO LA MÃ 1988 - REPLICA 1937 - MARK

ZIPPO LA MÃ 1988 - REPLICA 1937 - MARK

ZIPPO LA MÃ 1988 - REPLICA 1937 - MARK

ZIPPO LA MÃ 1988 - REPLICA 1937 - MARK

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP