ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1988
 • RUỘT GIAI ĐOẠN 88-93 ĐA PHẦN MỜ NĂM
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ TÀU CHIẾN

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1988
 • RUỘT GIAI ĐOẠN 88-93 ĐA PHẦN MỜ NĂM
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ TÀU CHIẾN

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060 1

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060 2

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060 3

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060 4

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060 5

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060 6

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060 7

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP