phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS LANG FF 1060

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1988
  • RUỘT GIAI ĐOẠN 88-93 ĐA PHẦN MỜ NĂM
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ TÀU CHIẾN