ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP

1.250.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1990
 • RUỘT GIAI ĐOẠN 88-93 ĐA PHẦN DẬP MỜ NĂM
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • ỐP MICA 2 MẶT
 • ZIPPO SCRIMSHAW SHIP – TƯỢNG TRUNG CHO THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1990
 • RUỘT GIAI ĐOẠN 88-93 ĐA PHẦN DẬP MỜ NĂM
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • ỐP MICA 2 MẶT
 • ZIPPO SCRIMSHAW SHIP – TƯỢNG TRUNG CHO THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP 9

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP 8

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP 7

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP 6

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP 5

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP 4

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP 3

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP 2

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP 1

ZIPPO LA MÃ 1990 – SCRIMSHAW SHIP

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP