Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt

Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt

1.350.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1993
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC KHẮC LÀM KỈ NIỆM

 

Hết hàng

Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt

Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 6
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 6
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 5
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 5
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 4
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 4
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 3
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 3
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 2
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 2
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 1
Zippo La Mã 1993 – Brushed Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 1

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP