ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K

1.800.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1996
  • RUỘT 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1996
  • RUỘT 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K 1

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K 2

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K 3

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K 4

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K 5

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K 6

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K 7

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K 8

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K 9

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAMEL GOLD PLATE 22K – MẠ VÀNG 22K

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP