ZIPPO LA MÃ 1997 – CAMEL – JOE’S RACING

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAMEL – JOE’S RACING

1.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • NGUYÊN TEM
 • SẢN XUẤT NĂM 1997
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ GIẢI ĐUA JOE'S DO HÃNG THUỐC LÁ CAMEL TÀI TRỢ

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAMEL – JOE’S RACING

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • NGUYÊN TEM
 • SẢN XUẤT NĂM 1997
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ GIẢI ĐUA JOE’S DO HÃNG THUỐC LÁ CAMEL TÀI TRỢ

ZIPPO LA MÃ 1997 - CAMEL - JOE'S RACING

ZIPPO LA MÃ 1997 - CAMEL - JOE'S RACING

ZIPPO LA MÃ 1997 - CAMEL - JOE'S RACING

ZIPPO LA MÃ 1997 - CAMEL - JOE'S RACING

ZIPPO LA MÃ 1997 - CAMEL - JOE'S RACING

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP