ZIPPO LA MÃ 1997 – CAMEL POWERED

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAMEL POWERED

1.350.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • NGUYÊN TEM
 • SẢN XUẤT NĂM 1997
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ GIẢI ĐUA  DO HÃNG THUỐC LÁ CAMEL TÀI TRỢ

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAMEL POWERED

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • NGUYÊN TEM
 • SẢN XUẤT NĂM 1997
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ GIẢI ĐUA  DO HÃNG THUỐC LÁ CAMEL TÀI TRỢ

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAMEL POWERED

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAMEL POWERED

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAMEL POWERED

ZIPPO LA MÃ 1997 – CAMEL POWERED204

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP