ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

1.600.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • ỐP MICA ĐEN – ZIPPO MẠ VÀNG
  • Ô KHẮC TÊN CÒN NGUYÊN

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • ỐP MICA ĐEN – ZIPPO MẠ VÀNG
  • Ô KHẮC TÊN CÒN NGUYÊN

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK 9

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK 8

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK 7

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK 6

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK 5

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK 4

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK 3

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK 2

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK 1

ZIPPO LA MÃ 1997 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP