ZIPPO LA MÃ 1998 – HIGH POLISH – ROSE GOLD – MẠ VÀNG HỒNG

ZIPPO LA MÃ 1998 – HIGH POLISH – ROSE GOLD – MẠ VÀNG HỒNG

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • MẶT TRƯỚC CÓ MÒN ÍT DO BẢO QUẢN
  • SẢN XUẤT NĂM 1998
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG HỒNG SANG TRỌNG
  • TRƠN 2 MẶT

 

 

ZIPPO LA MÃ 1998 – HIGH POLISH – ROSE GOLD – MẠ VÀNG HỒNG

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • MẶT TRƯỚC CÓ MÒN ÍT DO BẢO QUẢN
  • SẢN XUẤT NĂM 1998
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG HỒNG SANG TRỌNG
  • TRƠN 2 MẶT

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP