phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO LA MÃ 1998 – INDIAN PUEBLO

1.300.000

ZIPPO LA MÃ 1998 – INDIAN

MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP

SẢN XUẤT NĂM 1998

CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME

MỘT TRONG 8 ZIPPO THUỘC BỘ EMBLEM INDIAN

Hết hàng