ZIPPO LA MÃ 1999 – THE SPOTTED COW PUB – HANOI VIETNAM

ZIPPO LA MÃ 1999 – THE SPOTTED COW PUB – HANOI VIETNAM

5.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1999
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME – PHỦ SƠN TĨNH ĐIỆN
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ QUÁN RƯỢU TẠI HÀ NỘI – VIỆT NAM

 

MUA NHANH

ZIPPO LA MÃ 1999 – THE SPOTTED COW PUB – HANOI VIETNAM

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1999
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME – PHỦ SƠN TĨNH ĐIỆN
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ QUÁN RƯỢU TẠI HÀ NỘI – VIỆT NAM

ZIPPO LA MÃ 1999 - THE SPOTTED COW PUB - HANOI VIETNAM

ZIPPO LA MÃ 1999 - THE SPOTTED COW PUB - HANOI VIETNAM

ZIPPO LA MÃ 1999 - THE SPOTTED COW PUB - HANOI VIETNAM

ZIPPO LA MÃ 1999 - THE SPOTTED COW PUB - HANOI VIETNAM

ZIPPO LA MÃ 1999 - THE SPOTTED COW PUB - HANOI VIETNAM

ZIPPO LA MÃ 1999 - THE SPOTTED COW PUB - HANOI VIETNAM

ZIPPO LA MÃ 1999 - THE SPOTTED COW PUB - HANOI VIETNAM

ZIPPO LA MÃ 1999 - THE SPOTTED COW PUB - HANOI VIETNAM

ZIPPO LA MÃ 1999 - THE SPOTTED COW PUB - HANOI VIETNAM

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP