Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 – NY City Skyline

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 – NY City Skyline

1.250.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Không hộp
– Sản xuất năm 2000
– Ruột trùng
– Chất liệu đồng mạ chrome
– Họa tiết sơn nhiệt
– Là 1 trong 4 Zippo thuộc Doral’s Destination series 2000

MUA NHANH

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 – NY City Skyline
Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 - NY City Skyline

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 - NY City Skyline 1

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 - NY City Skyline 2

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 - NY City Skyline 3

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 - NY City Skyline 4

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 - NY City Skyline 5

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 - NY City Skyline 6

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 - NY City Skyline 7

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 - NY City Skyline 8

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 - NY City Skyline 9

Zippo La Mã 2000 – Doral’s Destination series 2000 - NY City Skyline 10

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP