phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO LA MÃ 2000 – VIETNAM VETERAN

1.200.000

ZIPPO LA MÃ 2000 – VIETNAM VETERAN

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2000

cựu chiến binh Việt Nam là một người phục vụ trong lực lượng vũ trang của các nước tham gia trong chiến tranh Việt Nam .

Thuật ngữ này đã được sử dụng để mô tả các cựu chiến binh thuộc lực lượng vũ trang của Nam Việt Nam , lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và các quốc gia liên minh với họ, cho dù họ có đóng quân tại Việt Nam trong thời gian phục vụ của họ hay không. Tuy nhiên, cách sử dụng thông dụng nhất phân biệt giữa những người phục vụ “ở trong nước” và những người không phục vụ tại Việt Nam bằng cách đề cập đến các cựu chiến binh “trong nước” là “cựu chiến binh Việt Nam” và những người khác là “cựu chiến binh Việt Nam”. Chính phủ Hoa Kỳ chính thức đề cập đến tất cả là “cựu chiến binh Việt Nam thời đại”. [1]

Trong thế giới nói tiếng Anh, thuật ngữ “cựu chiến binh Việt Nam” thường không được sử dụng trong mối quan hệ với các thành viên của Quân đội Nhân dân Cộng sản Việt Nam hoặc của Việt Cộng (còn gọi là Mặt trận Giải phóng Dân tộc).

Hết hàng