ZIPPO REPLICA 1932 – THE ORIGINAL 1932

ZIPPO REPLICA 1932 – THE ORIGINAL 1932

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • NGUYÊN TEM
 • SẢN XUẤT 1997-1998
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • THUỘC DÒNG TÁI BẢN MẪU ZIPPO 1932 – TO VÀ NẶNG HƠN SO VỚI ZIPPO BÌNH THƯỜNG , CẦM CHẮC TAY . TUY NHIÊN DÒNG NÀY ÂM THANH CÓ PHẦN HẠN CHẾ

 

ZIPPO REPLICA 1932 – THE ORIGINAL 1932

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • NGUYÊN TEM
 • SẢN XUẤT 1997-1998
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • THUỘC DÒNG TÁI BẢN MẪU ZIPPO 1932 – TO VÀ NẶNG HƠN SO VỚI ZIPPO BÌNH THƯỜNG , CẦM CHẮC TAY . TUY NHIÊN DÒNG NÀY ÂM THANH CÓ PHẦN HẠN CHẾ

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP