Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome

9.500.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Nguyên hộp
– Sản xuất năm 1958
– Ruột full stamp – lưỡi gà gù trùng giai đoạn
– Trơn 2 mặt thích hợp cho người thích đơn giản hoặc khắc , design làm kỉ niệm
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome
Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 16

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 15

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 14

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 15

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 12

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 11

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 10

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 9

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 8

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 7

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 1

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 2

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 3

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 4

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 5

Zippo Xưa 1958 – Plain – Trơn 2 Mặt – Brushed Chrome 6

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP