ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1960S
 • RUỘT 1 MẶT CHỮ – LƯỠI GÀ LÁ LÚA
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG BỌC VÀNG 10KT
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ CHỮ KÝ
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – KHÔNG HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1960S
 • RUỘT 1 MẶT CHỮ – LƯỠI GÀ LÁ LÚA
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG BỌC VÀNG 10KT
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ CHỮ KÝ
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED 11

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED 10

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED 9

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED 8

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED 7

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED 6

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED 5

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED 4

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED 3

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED 2

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED 1

ZIPPO XƯA 1960S – BỌC VÀNG 10K – 10K GOLD FILLED

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP