Zippo Xưa 1963 – Vice President Of The United States – Lyndon B. JohnSon

Zippo Xưa 1963 – Vice President Of The United States – Lyndon B. JohnSon

6.500.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất năm 1963
  • Ruột trùng giai đoạn
  • Chất liệu đồng mạ chrome
  • Chủ đề Phó Tổng Thống Lyndon B. JohnSon nhiệm kỳ 1961 – 1963
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo Xưa 1963 – Vice President Of The United States – Lyndon B. JohnSon

Zippo Xưa 1963 - Vice President Of The United States - Lyndon B. JohnSon 8
Zippo Xưa 1963 – Vice President Of The United States – Lyndon B. JohnSon 8
Zippo Xưa 1963 - Vice President Of The United States - Lyndon B. JohnSon 7
Zippo Xưa 1963 – Vice President Of The United States – Lyndon B. JohnSon 7
Zippo Xưa 1963 - Vice President Of The United States - Lyndon B. JohnSon
Zippo Xưa 1963 – Vice President Of The United States – Lyndon B. JohnSon
Zippo Xưa 1963 - Vice President Of The United States - Lyndon B. JohnSon 5
Zippo Xưa 1963 – Vice President Of The United States – Lyndon B. JohnSon 5
Zippo Xưa 1963 - Vice President Of The United States - Lyndon B. JohnSon 4
Zippo Xưa 1963 – Vice President Of The United States – Lyndon B. JohnSon 4
Zippo Xưa 1963 - Vice President Of The United States - Lyndon B. JohnSon 3
Zippo Xưa 1963 – Vice President Of The United States – Lyndon B. JohnSon 3
Zippo Xưa 1963 - Vice President Of The United States - Lyndon B. JohnSon 2
Zippo Xưa 1963 – Vice President Of The United States – Lyndon B. JohnSon 2
Zippo Xưa 1963 - Vice President Of The United States - Lyndon B. JohnSon 1
Zippo Xưa 1963 – Vice President Of The United States – Lyndon B. JohnSon 1

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP