Zippo Xưa 1968 – RPM – Motor Oils & LuBricants

Zippo Xưa 1968 – RPM – Motor Oils & LuBricants

4.000.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Nổ xi vài vết mặt sau
– Nguyên hộp
– Sản xuất năm 1968
– Ruột trùng giai đoạn
– Họa tiết ăn mòn phủ sơn
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Xưa 1968 – RPM – Motor Oils & LuBricants
Zippo Xưa 1968 – RPM - Motor Oils & LuBricants

Zippo Xưa 1968 – RPM - Motor Oils & LuBricants 1

Zippo Xưa 1968 – RPM - Motor Oils & LuBricants 2

Zippo Xưa 1968 – RPM - Motor Oils & LuBricants 3

Zippo Xưa 1968 – RPM - Motor Oils & LuBricants 10

Zippo Xưa 1968 – RPM - Motor Oils & LuBricants 9

Zippo Xưa 1968 – RPM - Motor Oils & LuBricants 8

Zippo Xưa 1968 – RPM - Motor Oils & LuBricants 7

Zippo Xưa 1968 – RPM - Motor Oils & LuBricants 6

Zippo Xưa 1968 – RPM - Motor Oils & LuBricants 5

Zippo Xưa 1968 – RPM - Motor Oils & LuBricants 4

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP