ZIPPO XƯA 1982 – MANCHESTER FIRST COMMISSION

ZIPPO XƯA 1982 – MANCHESTER FIRST COMMISSION

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – HỘP NHỰA
  • SẢN XUẤT NĂM 1982
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO XƯA 1982 – MANCHESTER FIRST COMMISSION

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – HỘP NHỰA
  • SẢN XUẤT NĂM 1982
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO XƯA 1982 – MANCHESTER FIRST COMMISSION 1

ZIPPO XƯA 1982 – MANCHESTER FIRST COMMISSION 2

ZIPPO XƯA 1982 – MANCHESTER FIRST COMMISSION 3

ZIPPO XƯA 1982 – MANCHESTER FIRST COMMISSION 4

ZIPPO XƯA 1982 – MANCHESTER FIRST COMMISSION 5

ZIPPO XƯA 1982 – MANCHESTER FIRST COMMISSION 6

ZIPPO XƯA 1982 – MANCHESTER FIRST COMMISSION 7

ZIPPO XƯA 1982 – MANCHESTER FIRST COMMISSION

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP