ZIPPO 214 IN MÀU LOGO INTER – ZIPPO 214.INTER

IN MÀU

Công nghệ IN MÀU LÊN ZIPPO, chỉ có tại zipposhop.vn

Hiển thị 1–32 trong 134 kết quả

ZIPPO 214 IN MÀU LOGO INTER – ZIPPO 214.INTER

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO 233 IN MÀU LOGO AC MILAN – ZIPPO 233.MILAN

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO 214 IN MÀU LOGO JUVENTUS – ZIPPO 214.JUVENTUS

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO 218 IN MÀU LOGO BARCELONA- ZIPPO 218.BARCELONA

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO 218 IN MÀU LOGO REAL MADRID – ZIPPO 218.MADRID

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO 233 IN MÀU LOGO LIVERPOOL- ZIPPO 233.LIVERPOOL

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO 239 IN MÀU LOGO CHELSEA – ZIPPO 239.CHELSEA

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO 233 IN MÀU LOGO ARSENAL – ZIPPO 233.ARSENAL

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO 214 IN MÀU LOGO FC BAYERN – ZIPPO 214.BAYERN

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO 218 IN MÀU LOGO MANCHESTER UNITED – ZIPPO 218.MU

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO 233 IN MÀU LOGO MANCHESTER UNITED – ZIPPO 233.MU

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO 214 IN MÀU LOGO MANCHESTER CITY FC – ZIPPO 214.MCFC

650.000

Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc.

Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu.

*Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo.

 • Chính hãng Mỹ
 • New – Full Box

Sử dụng bật lửa Zippo với phụ kiện Xăng – Bấc – Đá Zippo chính hãng để phát huy hiệu năng tốt nhất, cho lửa cháy tốt nhất, chống gió, giữ xăng lâu hơn và an toàn.

Sản phẩm bao gồm: 01 hộp giấy thân thiện môi trường có mã vạch để check Code, có thể sử dụng làm hộp quà tặng , 01 hướng dẫn sử dụng

ZIPPO TRANH ĐÔNG HỒ LỢN ĂN CÂY RÁY 2019

700.000

Ý nghĩa của chiếc Zippo mang hình ảnh ĐÔNG HỒ LỢN ĂN CÂY DÁY 2019  (thể hiện con Lợn đang ngoạm nhai cây Dáy) là những chú lợn béo khỏe, vững chắc thể hiện ước muốn tăng gia sản xuất, ước nguyện về một cuộc sống no đủ, sung túc.

Ngoài ý nghĩa tình mẫu tử, tình cảm mẹ con ở bức tranh còn mang ý nghĩa của sự sinh sôi nảy nở, con cháu đầy đàn (quy luật sinh tồn của tín ngưỡng phồn thực) và sự hòa hợp âm dương để cùng phát triển.

Con Lợn gọi là Hợi, trong 12 con giáp nó được xếp ở vị trí cuối cùng.
Hình tượng Lợn béo tròn đứng dáng trông nghiêng để nhìn thấy toàn thân chú lợn béo tốt.
Mặt Lợn to, tai lớn, mắt có vành mi.
Mõm Lợn nghiêng, nhưng Mũi lại gần như quay ra hướng chính diện, tạo dáng ngồ ngộ và động.
Ngấn mõm đều có 3 ngấn, và không quên hai ngấn mép của con Lợn như đang ăn ngấu nghiến thức ăn.

Bàn chân Lợn có 3 móng, trông rất vững chân đế.

Lưng Lợn với độ cong hơi võng, được thể hiện bằng một hoặc hai nét to bản. Nét ngấn ở phần đầu lợn với chân trước, vòng bụng và nét ngấn của bắp đùi sau là nét to dầy nối vào nét cong lượn của bụng Lợn. Xem rõ ở các chú lợn con.

Riêng đuôi Lợn ở bức Lợn đàn để thẳng xuôi xuống. Còn các bức lợn ăn cây ráy hay lợn độc đuôi xoáy lên. Điều này tạo nên sự sinh động cho mỗi bức tranh lợn khác nhau. Song điểm chung của đuôi lợn vẫn là: Lông cuối đuôi đều được cách điệu như một chiếc quạt hình lá đề, và đều quay ra phía trước.

Trên thân mình Lợn đều có hai xoáy Âm – Dương. Hai xoáy âm – dương này nằm phía trên ngang mình Lợn, vị trí (gần vai và mông) giúp hài hòa, cân bằng của đường nét. Lại mang ý nghĩa của thuyết âm dương hòa hợp để có thể phát triển.

Điểm thú vị ở bức tranh là dáng lợn trông nghiêng nhưng phần: Lông đuôi và mũi Lợn, kể cả tai Lợn đều theo hướng trông thẳng. Điểm này tạo cho bức tranh sự chuyển động vô cùng sinh động.
5 chú lợn con còn thể hiện yếu tố ngũ hành. 5 chú mỗi chú một dáng vẻ: Chú thì muốn trèo lên lưng, chú lại muốn rúc vào bụng mẹ. Các chú khác đang hướng vào mầm lá khoai để ăn…
————————————-
===> Một chiếc Zippo mang đầy ý nghĩa phong thuỷ, thích hợp để làm quà tặng và lên lửa trong 2019.

ZIPPO THẦN TÀI MAY MẮN 2019 MÀU XANH QUÂN ĐỘI

700.000

ZIPPO THẦN TÀI MAY MẮN 2019 MÀU XANH QUÂN ĐỘI

ZIPPO THẦN TÀI MAY MẮN 2019 MÀU VÀNG

800.000

ZIPPO THẦN TÀI MAY MẮN 2019 MÀU VÀNG    

ZIPPO TRANH ĐÔNG HỒ LỢN ĐÀN 2019

700.000

Ý nghĩa của chiếc Zippo mang hình ảnh TRANH ĐÔNG HỒ LỢN ĐÀN 2019  (thể hiện Lợn mẹ và đàn con vây bên cạnh) là những chú lợn béo khỏe, vững chắc thể hiện ước muốn tăng gia sản xuất, ước nguyện về một cuộc sống no đủ, sung túc.

Ngoài ý nghĩa tình mẫu tử, tình cảm mẹ con ở bức tranh còn mang ý nghĩa của sự sinh sôi nảy nở, con cháu đầy đàn (quy luật sinh tồn của tín ngưỡng phồn thực) và sự hòa hợp âm dương để cùng phát triển.

Con Lợn gọi là Hợi, trong 12 con giáp nó được xếp ở vị trí cuối cùng.
Hình tượng Lợn béo tròn đứng dáng trông nghiêng để nhìn thấy toàn thân chú lợn béo tốt.
Mặt Lợn to, tai lớn, mắt có vành mi.
Mõm Lợn nghiêng, nhưng Mũi lại gần như quay ra hướng chính diện, tạo dáng ngồ ngộ và động.
Ngấn mõm đều có 3 ngấn, và không quên hai ngấn mép của con Lợn như đang ăn ngấu nghiến thức ăn.

Bàn chân Lợn có 3 móng, trông rất vững chân đế.

Lưng Lợn với độ cong hơi võng, được thể hiện bằng một hoặc hai nét to bản. Nét ngấn ở phần đầu lợn với chân trước, vòng bụng và nét ngấn của bắp đùi sau là nét to dầy nối vào nét cong lượn của bụng Lợn. Xem rõ ở các chú lợn con.

Riêng đuôi Lợn ở bức Lợn đàn để thẳng xuôi xuống. Còn các bức lợn ăn cây ráy hay lợn độc đuôi xoáy lên. Điều này tạo nên sự sinh động cho mỗi bức tranh lợn khác nhau. Song điểm chung của đuôi lợn vẫn là: Lông cuối đuôi đều được cách điệu như một chiếc quạt hình lá đề, và đều quay ra phía trước.

Trên thân mình Lợn đều có hai xoáy Âm – Dương. Hai xoáy âm – dương này nằm phía trên ngang mình Lợn, vị trí (gần vai và mông) giúp hài hòa, cân bằng của đường nét. Lại mang ý nghĩa của thuyết âm dương hòa hợp để có thể phát triển.

Điểm thú vị ở bức tranh là dáng lợn trông nghiêng nhưng phần: Lông đuôi và mũi Lợn, kể cả tai Lợn đều theo hướng trông thẳng. Điểm này tạo cho bức tranh sự chuyển động vô cùng sinh động.
5 chú lợn con còn thể hiện yếu tố ngũ hành. 5 chú mỗi chú một dáng vẻ: Chú thì muốn trèo lên lưng, chú lại muốn rúc vào bụng mẹ. Các chú khác đang hướng vào mầm lá khoai để ăn…
————————————-
===> Một chiếc Zippo mang đầy ý nghĩa phong thuỷ, thích hợp để làm quà tặng và lên lửa trong 2019.

 

ZIPPO TRANH DÂN GIAN LỢN NÁI DUMOUTIER 2019

700.000

ZIPPO TRANH DÂN GIAN LỢN NÁI DUMOUTIER 2019 được Batluario.vn thiết kế dựa trên bức tranh dân gian LỢN NÁI ( Bộ tranh Dumoutier) với CÔNG NGHỆ IN MÀU trên nền Zippo sơn tĩnh điện màu trắng.

Với hình ảnh hai hình tròn trên mình con lợn, nghệ nhân có dụng ý tả hai cái ” khoáy lông ” đóng bốn bên mình lợn. Nét vẽ theo chiều lông đóng thành ” khoáy ” được biến pháp cho thành một hình thể có tính chất trang trí, đồng thời làm vui con mắt người xem bằng những mảng màu vàng, xanh hay đỏ, nổi trên nền tím của thân con lợn nái mẹ và các con lợn con. Những con lợn nào mà có ba quí tướng : ” lưng đai, bụng bị, bốn khoáy đóng chuồng ” thì là giống lợn nái tốt : ăn nhiều, khoẻ mạnh, đông con, mắn đẻ, tốt giống, mà bất cứ người dân quê nào cũng muốn có để nuôi, là nguồn vui, sung túc, no đủ, hạnh phúc của gia đình mình vậy “

Chiếc Zippo mang trên mình hình ảnh bức tranh dân gian LỢN Ỷ LỢN NÁI DUMOUTIER 2019 cũng mang ý nghĩa phong thủy cực kì may mắn , với ý muốn một cuộc sống sung túc no đủ hạnh phúc cho người sở hữu.

 

ZIPPO TRANH DÂN GIAN LỢN Ỷ DUMOUTIER 2019

700.000

ZIPPO TRANH DÂN GIAN LỢN Ỷ DUMOUTIER 2019 được Batluario.vn thiết kế dựa trên bức tranh dân gian LỢN Ỷ ( Bộ tranh Dumoutier) với CÔNG NGHỆ IN MÀU trên nền Zippo sơn tĩnh điện màu trắng.

Với hình ảnh hai hình tròn trên mình con lợn, nghệ nhân có dụng ý tả hai cái ” khoáy lông ” đóng bốn bên mình lợn. Nét vẽ theo chiều lông đóng thành ” khoáy ” được biến pháp cho thành một hình thể có tính chất trang trí, đồng thời làm vui con mắt người xem bằng những mảng màu vàng, xanh hay đỏ, nổi trên nền tím của thân con lợn nái mẹ và các con lợn con. Những con lợn nào mà có ba quí tướng : ” lưng đai, bụng bị, bốn khoáy đóng chuồng ” thì là giống lợn nái tốt : ăn nhiều, khoẻ mạnh, đông con, mắn đẻ, tốt giống, mà bất cứ người dân quê nào cũng muốn có để nuôi, là nguồn vui, sung túc, no đủ, hạnh phúc của gia đình mình vậy “

Chiếc Zippo mang trên mình hình ảnh bức tranh dân gian LỢN Ỷ LỢN Ỷ DUMOUTIER 2019 cũng mang ý nghĩa phong thủy cực kì may mắn , với ý muốn một cuộc sống sung túc no đủ hạnh phúc cho người sở hữu.

 

ZIPPO 231 IN MÀU HÌNH SÓI 08 – ZIPPO 231.SOI08

650.000

ZIPPO 231 IN MÀU HÌNH SÓI 08 – ZIPPO 231.SOI08 Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc. Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu. *Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo. LƯU Ý : – Sử dụng Xăng Zippo chính hãng USA – Đá lửa Zippo … Continue reading ZIPPO 231 IN MÀU HÌNH SÓI 08 – ZIPPO 231.SOI08

ZIPPO 233 IN MÀU AC MILAN – ZIPPO 233.MILAN

650.000

ZIPPO 233 IN MÀU AC MILAN – ZIPPO 233.MILAN Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc. Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu. *Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo. LƯU Ý : – Sử dụng Xăng Zippo chính hãng USA – Đá lửa Zippo chính … Continue reading ZIPPO 233 IN MÀU AC MILAN – ZIPPO 233.MILAN

ZIPPO 214 IN MÀU DẤU CHÂN 02 – ZIPPO 214.DAUCHAN02

650.000

ZIPPO 214 IN MÀU DẤU CHÂN 02 – ZIPPO 214.DAUCHAN02 Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc. Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu. *Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo. LƯU Ý : – Sử dụng Xăng Zippo chính hãng USA – Đá lửa Zippo … Continue reading ZIPPO 214 IN MÀU DẤU CHÂN 02 – ZIPPO 214.DAUCHAN02

ZIPPO 218 IN MÀU MÀU MẶT NẠ 02 – ZIPPO 218.MATNA02

650.000

ZIPPO 218 IN MÀU MÀU MẶT 02 – ZIPPO 218.MATNA02 Thời gian gia công trung bình 07 ngày làm việc. Có thể khắc được cả 2 mặt của Zippo theo yêu cầu. *Giá hiện tại đang áp dụng đối với 1 mặt của Zippo. LƯU Ý : – Sử dụng Xăng Zippo chính hãng USA – Đá lửa Zippo … Continue reading ZIPPO 218 IN MÀU MÀU MẶT NẠ 02 – ZIPPO 218.MATNA02

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815