Sự thay đổi mộc ruột Zippo trước và sau năm 2010
BATLUARIO

SỰ THAY ĐỔI MỘC RUỘT ZIPPO TRƯỚC VÀ SAU NĂM 2010

Sự thay đổi mộc ruột Zippo thời điểm trước 2010 và sau 2010 tới nay.
Có nhiều khách thắc mắc sẵn RIO’s Shop update vài hình ảnh tại đây để AE tham khảo và so sánh nhé

Sự thay đổi mộc ruột Zippo trước và sau năm 2010

Sự thay đổi mộc ruột Zippo trước và sau năm 2010 1

Sự thay đổi mộc ruột Zippo trước và sau năm 2010 2

Sự thay đổi mộc ruột Zippo trước và sau năm 2010 3

Sự thay đổi mộc ruột Zippo trước và sau năm 2010 4

Sự thay đổi mộc ruột Zippo trước và sau năm 2010 5

 

 

 

 

 

 

 

TOP