Vỏ hộp Zippo qua các thời kỳ
BATLUARIO

Bật lửa RIO xin được chia sẻ các hình ảnh về VỎ HỘP ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ từ các thông tin góp nhặt được trên các diễn đàn Zippo và các nguồn từ Internet, cụ thể như sau:

1. 1932 – 1934

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1932-1934 1

vỏ hộp zippo 1932-1934 2

2. 1933-1940

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1933-1940

Tìm hiểu thêm: Các mẫu giấy hướng dẫn sử dụng Zippo qua các thời kỳ

3. 1941-1945

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1941-1945 1

vỏ hộp zippo 1941-1945 2

vỏ hộp zippo 1941-1945 3

4. 1946

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1946 1

vỏ hộp zippo 1946 2

5. 1946 – 1947

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1946 -1947 1

vỏ hộp zippo 1946-1947 2

6. 1947 – 1951

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1947-1951 1

vỏ hộp zippo 1947-1951 vỏ hộp zippo 1947-1951 2

vỏ hộp zippo 1947-1951 3

vỏ hộp zippo 1947-1951 4

7. 1951 – 1952

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1951-1952 1

vỏ hộp zippo 1951-1952 2

8. 1952 – 1953

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1952-1953 1

vỏ hộp zippo 1952-1953 2

9. 1953 – 1957

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1953-1957 1

vỏ hộp zippo 1953-1957 2

Có thể bạn nên xem: Mộc đáy và năm sản xuất của bật lửa Zippo qua các thời kỳ

10. 1957-1961

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1957-1961 1

vỏ hộp zippo 1957-1961 2

11. 1953-1961

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1953-1961 1

vỏ hộp zippo 1953-1961 2

12. 1953-1961 (Losproof)

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1953-1961 Losproof 1

vỏ hộp zippo 1953-1961 Losproof 2

13. 1962-1966

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1962-1966 1

vỏ hộp zippo 1962-1966 2

14. 1967-1976

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1967-1976 1

vỏ hộp zippo 1967-1976 2

15. 1976-1977

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1976-1977 1977-1981 1

vỏ hộp zippo 1976-1977 1977-1981 2

16. 1977-1984

Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1977-1984 1

BẢNG TỔNG HỢP VỎ HỘP BẬT LỬA ZIPPO MỘT SỐ NĂM (ĐÍNH KÈM HÌNH ẢNH ) —> Xem SẢN PHẨM tại đây

vỏ hộp zippo 1981-2003

vỏ hộp zippo 1939-1953

vỏ hộp zippo 1954-1962

vỏ hộp zippo 1962-1982

TOP