MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ
MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ
0 comment BATLUARIO

MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ

Với một số ít thông tin góp nhặt và kinh nghiệm trong quá trình tiếp xúc với Bật lửa Zippo, Batluario.vn chúng tôi xin chia sẻ một vài thông tin hữu ích về MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ . Hy vọng có thể giúp ích cho người chơi :

 

MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ
BẢNG TỔNG HỢP MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ

 

Với hầu hết các bộ sưu tầm bật lửa Zippo thì ngày sản xuất của mỗi bật lửa ảnh hưởng đến giá trị của nó. Các thông tin bên dưới đáy của mỗi bật lửa Zippo có thể giúp bạn xác định năm sản xuất của nó. Hầu hết tất cả zippo chế tạo từ 1933 đến 1957 thì được xác định bởi kiểu, dáng và bằng sáng chế hoặc bằng sáng chế đang chờ cấp.

Bắt đầu từ giữa những năm thập niên 50, mã ngày đã được đóng dấu vào dưới đáy của mỗi hộp quẹt Zippo. Mục đích ban đầu chỉ dùng để kiểm soát chất lượng. Các mã có kể từ ngày này đã trở thành một ký hiệu vô giá để thu gom bật lửa Zippo. Sự xuất hiện của từ “Zippo” ở dưới đáy là một đầu mối quan trọng cung cấp để xác định năm sản xuất của bật lửa Zippo . Từ khi chiếc bật lửa đầu tiên ra đời Zippo đã có 3 sự thay đổi quan trọng đó là:

Từ năm 1933 đến giữa những năm thập niên 50 chữ Zippo chỉ được đóng dấu trên hộp chứa bật lửa.

Giai đoạn từ 2 từ cuối những năm thập niên 40 cho đến năm 1955 Zippo đã phát triển và cho đóng logo và mã vào đáy hộp quẹt Zippo.

Đến cuối những năm thập niên 70 thì logo được thiết kế lại, logo này bắt đầu đóng vào đáy hộp quẹt Zippo vào năm 1980.

– Sau đây là biểu đồ mộc đáy và năm sản xuất của bật lửa Zippo

 BẢNG TỔNG HỢP MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ

 

Tra cứu mộc đáy zippo bản tiêu chuẩn
   BẢNG TỔNG HỢP MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ

 

MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ 2
             BẢNG TỔNG HỢP MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ

 

MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ 3
  BẢNG TỔNG HỢP MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ

 

MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ 5
BẢNG TỔNG HỢP MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ

 

MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ 4
  BẢNG TỔNG HỢP MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ

 

MỘC ĐÁY ÁP DỤNG CHO ZIPPO SLIM

 

MỘC ĐÁY ÁP DỤNG CHO ZIPPO SLIM
 MỘC ĐÁY ÁP DỤNG CHO ZIPPO SLIM

 

MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ 6
 MỘC ĐÁY ÁP DỤNG CHO ZIPPO SLIM

 

năm sản xuất bật lửa zippo
  BẢNG NĂM SẢN XUẤT BẬT LỬA ZIPPO

 

Hướng dẫn xem chi tiết :

MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ 1
 BẢNG TỔNG HỢP MỘC ĐÁY VÀ NĂM SẢN XUẤT CỦA BẬT LỬA ZIPPO QUA CÁC THỜI KỲ

 

 Mỗi dòng là một năm sản xuất, bao gồm 3 cột:

Cột thứ nhất là năm sản xuất: ví dụ trên hình : năm 1994

Cột thứ 2 là ký hiệu bên trái dưới đáy: A to L (là các ký hiệu của tháng sản xuất: A đến L tương đương từ tháng 1 đến tháng 12)

Tháng 1: A

Tháng 2: B

Tháng 3: C

Tháng 4: D

Tháng 5: E

Tháng 6: F

Tháng 7: G

Tháng 8: H

Tháng 9: I

Tháng 10: J

Tháng 11: K

Tháng 12: L

Cột thứ 3 là ký hiệu bên phải dưới đáy: X

 

Các thuật ngữ tiếng Anh:

 Patent Pending: Bằng sáng chế đang chờ cấp

Patent 2032695: Bằng sáng chế số hiệu 2032695

 

Nếu chưa hình dung được cụ thể vớ cách hướng dẫn nêu trên, Zippo Shop xin cung cấp cho các bạn những hình ảnh rõ ràng hơn như sau : 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1932-1943 (Click để xem sản phẩm mẫu tại shop ) 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1932-1943

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1942(43)-1948 (Click để xem sản phẩm mẫu tại shop ) 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1942(43)-1948

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1949-1953 ( Click để xem sản phẩm mẫu tại shop )

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1949-1953

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1953-1955 ( Click để xem sản phẩm mẫu tại shop )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1953-1955

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1956-1959  ( Click để xem sản phẩm mẫu tại shop )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1956-1959

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1960-1963  ( Click để xem sản phẩm mẫu tại shop )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1960-1963

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1964-1968  ( Click để xem sản phẩm mẫu tại batluario.vn )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1964-1968

 

Click để xem : Sản phẩm Zippo từ năm 1966 – 1973 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1969-1973 ( Click để xem sản phẩm mẫu tại batluario.vn)

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1969-1973

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1974-1979  ( CLick để xem sản phẩm mẫu tại batluario.vn )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1974-1979

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1980-1982  ( CLick để xem sản phẩm mẫu tại batluario.vn )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1980-1982

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1982-1985 ( CLick để xem sản phẩm mẫu tại batluario.vn )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1982-1985

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1985-1988 ( CLick để xem sản phẩm mẫu tại batluario.vn )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1985-1988

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1988-1992 ( Sản phẩm tại batluario.vn từ 1982 – 1992 )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1988-1992

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1992-1997  ( CLick để xem sản phẩm mẫu tại batluario.vn )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1992-1997

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1997-1999  ( CLick để xem sản phẩm mẫu tại batluario.vn )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 1997-1999

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 2000-2001 ( Sản phẩm tại batluario.vn từ 1993 – 2000 )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 2000-2001

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 2001-2004 ( sản phẩm tại batluario.vn từ 2001 – Nay )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 2001-2004

 

 

Mộc đáy Zippo giai đoạn 2005-2020  ( CLick để xem sản phẩm mẫu tại batluario.vn )

Mộc đáy Zippo giai đoạn 2005-2020

Vậy là từ các ký tự dưới đáy bật lửa Zippo ta đã xác định được bật lửa này được sản xuất năm nào rồi nhé !

Dưới đây là hình ảnh mộc đáy Zippo thực tế 1933 – đến 2005  mọi người có thể tham khảo thêm.

Nếu không rõ thì tải về xem nhé!

hình ảnh mộc đáy Zippo thực tế 1933-1994

 

hình ảnh mộc đáy Zippo thực tế 1953-2001

 

hình ảnh mộc đáy Zippo thực tế 1962-2005

 

 

► Liên hệ ngay với chúng tôi : CUNG CẤP SỈ – LẺ ZIPPO TOÀN QUỐC
🏁 Fanpage : https://www.facebook.com/batluario.vn
📩 Inbox : https://www.m.me/batluariovn
 Hotline: 0983247815 – 0978473739
Website : https://www.batluario.vn

❤ CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ MỘT NGÀY THAM QUAN MUA SẮM VUI TẠI WWW.BATLUARIO.VN

❤ UY TÍN MÀ CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC LÀ TỪ SỰ TIN TƯỞNG VÀ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH !

NGUỒN : BATLUARIO.VN + SƯU TẦM INTERNET

Leave a Comment

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815