BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN

5.500.000

  • BẬT LỬA TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO NIKEL 1940S
  • CHẾ TÁC BỞI NGHỆ NHÂN THÁI LAN
  • KHẢM MEN ĐEN 6 MẶT
  • BẢN LỀ 4 CHẤU NGOÀI

Hết hàng

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN

  • BẬT LỬA TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO NIKEL 1940S
  • CHẾ TÁC BỞI NGHỆ NHÂN THÁI LAN
  • KHẢM MEN ĐEN 6 MẶT
  • BẢN LỀ 4 CHẤU NGOÀI

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 13

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 12

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 11

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 10

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 9

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 8

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 7

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 6

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 5

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 4

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 3

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 2

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN 1

BẠC KHỐI 1940S – BẠC KHỐI THÁI LAN – KHẢM MEN ĐEN

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP