BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT

11.000.000

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT ĐẸP
  • MẶT MEN CÓ TRẦY TRỤA DO SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN
  • CHẤT LIỆU BẠC 800 – MEN 2 MẶT
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT ĐẸP
  • MẶT MEN CÓ TRẦY TRỤA DO SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN
  • CHẤT LIỆU BẠC 800 – MEN 2 MẶT
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT 3

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT 4

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT 5

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT 6

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT 7

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT 8

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT 9

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT 10

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN XANH 2 MẶT 2

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP