BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN

9.500.000

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN ĐẸP – MẶT MEN CÓ BỊ KHUYẾT 1 PHẦN Ở THÂN GÓC PHẢI TRÊN
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO 1970S
  • CHẤT LIỆU BẠC NGUYÊN KHỐI 800 – MẶT MEN
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN ĐẸP – MẶT MEN CÓ BỊ KHUYẾT 1 PHẦN Ở THÂN GÓC PHẢI TRÊN
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO 1970S
  • CHẤT LIỆU BẠC NGUYÊN KHỐI 800 – MẶT MEN
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN 1

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN 2

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN 3

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN 4

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN 5

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN 6

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN 7

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN 8

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN 9

BẠC KHỐI ITALY – FORM VUÔNG – MẶT MEN

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP