Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800

8.000.000

– Bật lửa Bạc Ý trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Không hộp
– Sản xuất giai đoạn 1950s
– Bản lề 5 chấu
– Sử dụng ruột thép 1950s
– Chất liệu Bạc 800
– Hoa Văn khắc thủ công 6 mặt
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800
Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 20

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 19

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 18

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 17

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 16

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 15

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 14

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 13

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 12

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 11

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 10

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 9

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 8

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 7

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 6

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 5

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 4

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 3

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 2

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800 1

Bật Lửa 1950s – Bạc Italya – Bạc 800

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP