Bật Lửa 1950s – Bạc Nhật Tranh Chùa – Bạc 950

Bật Lửa 1950s – Bạc Nhật Tranh Chùa – Bạc 950

10.000.000

– Bật lửa Bạc Nhật trong tình trạng mới chưa sử dụng

– Có đủ hộp gỗ và túi nhung đi kèm

– Sản xuất giai đoạn 1950s

– Sử dụng ruột Nhật ( AE có thể mua ruột Zippo Nikel thay vào để tăng độ thẩm mĩ )

– Chất liệu Bạc 950

– Họa Tiết sử dụng công nghệ khảm Tam Khí của Nhật Bản

Hết hàng

Bật Lửa 1950s – Bạc Nhật Tranh Chùa – Bạc 950
Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 30

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 31

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 32

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 33

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 34

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 35

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 36

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 37

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 38

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 39

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 40

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 41

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 42

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 43

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 44

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 45

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 46

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 47

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 48

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 49
Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 19

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 18

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 17

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 16

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 15

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 14

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 13

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 12

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 11

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 10

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 9

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 8

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 7

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 6

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 5

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 4

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 3

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 2

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa - Bạc 950 1

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP