Bật Lửa 1950s – Bạc Nhật Tranh Chùa

Bật Lửa 1950s – Bạc Nhật Tranh Chùa

9.500.000

– Bật lửa Bạc Nhật trong tình trạng mới chưa sử dụng

– Hộp gỗ chỉ có phần nửa thân dưới

– Sản xuất giai đoạn 1950s

– Sử dụng ruột Nikel ( Không phải ruột Zippo )

– Chất liệu Bạc 950

– Họa Tiết sử dụng công nghệ khảm Tam Khí của Nhật Bản

MUA NHANH

Bật Lửa 1950s – Bạc Nhật Tranh Chùa
Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 31

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 32

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 33

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 34

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 35

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 36

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 37

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 38

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 39

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 40

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 41

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 42

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 43

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 44

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 45

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 46

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 47

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 48

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 49

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 50

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 51

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 52

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 53

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 54

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 55

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 56

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 57

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 58

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 59

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 60

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 61

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 62

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 636

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 17

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 16

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 15

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 14

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 13

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 12

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 11

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 10

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 9

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 8

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 7

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 6

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 5

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 4

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 3

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 2

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 1

 

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 23

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 22

Bật Lửa 1950s - Bạc Nhật Tranh Chùa 21

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP